Medaljemodtagere fra 1950 -

 

 

Se medalje modtagere i årene 1950 - 2003 på nedenstående hjemmeside :


http://www.litteraturpriser.dk/aarestrup.htm

 

I årene 1950-2000 blev medaljen uddelt i ubrudt rækkefølge ( - 1952 ) og derefter i 2003, for så først at blive uddelt igen i 2011 og 2014. Medaljen går altid til en lyriker !

I år 2000 foregik overrækkelsen netop i Nysted i Aarestrups hus i anledning af Aarestrups 200 års dag og indvielse af det renoverede hus til det nuværende museum.

Medaljen blev uddelt for 52. gang den 16. juni 2011
Begivenheden foregik i Dansk Forfatterforening , Strandgade 6 , København og blev overværet af Lili Ravn og Henning Jørgensen på vegne af  Aarestrup-foreningen i Nysted. Aarestrup-foreningen medbragte en boggave til legatmodtageren og benyttede lejligheden til at gøre lidt "reklame" for Aarestrup og Nysted.

Det blev forfatteren Camilla Christensen, som modtog Aarestrup-medaljen 2011  samt 20.000 kr. i legat .

CC har siden 1985 skrevet en del lyrik og flere romaner og noveller..
Se evt. på http://www.litteratursiden.dk/forfattere/camilla-christensen

Nye Medaljemodtagere efter 2000 :

2003  Nikolaj Stockholm 

2011  Camilla Christensen

2014  Naja Maria Aidt

         Fra Aarestrup-foreningen deltog Peter Abrahamsen og Kirsten Nor Mansø i den festlige medalje- og prisoverrækkelse i forfatterforeningen.

2016  Peter Nielsen - samt et legat på 40.000 kr.

2018  Mette Moestrup   - MM deltog i 6. Lyrik- og Visefestival         

Naja Marie Aidt

Naja Marie Aidt (født 1963) er en dansk forfatter, der har skrevet både digte, noveller, børnebøger, romaner og teaterstykker. Hun debuterede i 1991 med digtsamlingen Så længe jeg er ung, der består af digte, som følger årets gang fra forår til efterår, og bruger det som et billede på en kvindes overgang fra et livsafsnit til et andet.

I novellesamlingen Tilgang fra 1998 markerer Aidt et klart tilhørsforhold til 90’er generationens hverdagstematikker og minimalistiske stilistik. Samtidig fremviser hun også en særlig evne til at skildre menneskeskæbner i spændingsfeltet mellem det individuelle følelsesliv og de sociale relationer. Det skriver Julie Nørgaard i sin analyse af novellesamlingen på Litteratursiden. 

Også novellesamlingen Bavian (2006) er præget af en minimalistisk, men effektfuld skrivestil. De mange fortællinger i samlinger er ladet med en urovækkende spænding, hvor et enkelt ord eller en umiddelbar ubetydelig hændelse rummer kræfter, der kan skubbe hverdagen ud af kurs og få alt til at briste i et foruroligende kaos, som der står i Litteratursidens analyse af samlingen. Aidt skriver om, hvordan man som menneske kan blive skubbet til kanten og blive presset ud i situationer, hvor man ikke længere kan bevare kontrollen over hverken sig selv eller sine omgivelser. Læs hele analysen af Bavian. Læs også Litteratursidens anmeldelse af novellesamlingen. Aidt vandt i 2008 Nordisk Råds Litteraturpris for Bavian.

Aidts digteriske virke kredser også om hverdagen og de erfaringer, mennesket gør sig i verden. Dette ses f.eks. i Poesibog fra 2008, hvor Aidt tager afsæt i sine barndomsoplevelser og i brudstykker tegner et portræt af 1960’erne og 70’erne. Læs Litteratursidens anmeldelse af Poesibog. Også i digtsamlingen Alting blinker (2009) tager Aidt afsæt i egne erfaringer og bruger dem til at skrive digte om bl.a. det pludseligt at befinde sig et andet sted i verden. Læs Litteratursidens anmeldelse af digtsamlingen.

I 2012 kastede Aidt sig over romangenren med Sten saks papir, der er et portræt af en mand og hans familie. Romanen kan læses som et bud på en alternativ krimi, men den kan også læses som en fortælling om en moderne mand i opløsning, som Mette Østgaard Henriksen skriver i sin analyse af romanen på Litteratursiden. Samtidig rummer Sten saks papir lyriske passager, der fungerer som kontrast til den voldsomme handling, og værket kan derfor ikke sættes i en genremæssig bås. Læs desuden Litteratursidens anmeldelse af romanen og se videointerviewet med Naja Marie Aidt om romanen. 

Senest har Aidt sammen med Mette Moestrup og Line Knutzon skrevet fællesbogen Frit flet (2014), der er en kollage om venskab, frihed, køn, ensomhed, latter, moderskab, kærlighed, sex, magt, penge og meget andet. Statens Kunstfond præmierede værket for at være et af de værker i 2014, der har haft en særlig betydning for dansk litteratur.

Aidt skrev desuden i 2001 en artikel til Litteratursiden om det at skrive noveller. I artiklen skriver hun bl.a., at hun skriver noveller, fordi hun kan lide de krav om sproglig præcision og mådehold, som genren stiller til hende som forfatter. Læs hele artiklen

Debut: 

 1991 

Collage af billeder og tekster, herunder interviews, breve, mails, logbøger, fotos, billedkunst og sange som debatterer køn, feminisme og drama.

Del siden