Familien Aarestrup i Nysted indtil 1838

 Nysted og Aalholm slot tv. med noret set fra Skanse-stien / Digterrute Aarestrup stien

Nysted og Aalholm slot tv.  -  med noret ved Østersøen og set fra Skanse-stien / Digterrute Aarestrup stienMuseets gård -akvarel af Per Henriksen  :

ÅBENT I MUSEET  efter aftale :

KONTAKT :  +45 42168250 / +45 40464591 / +45 30320150

eller

E-MAIL :  https://emilogcaroline@aarestrup-foreningen.dk

Del siden

se facebook :  Museet Aarestrups Hus 


 Husk at gå en dejlig forårs tur på :

DIGTERRUTE AARESTRUP   :   man kan gå turen hele døgnet - længde 5 km eller evt.  dele af ruten  - start: i porten ved museet Adelgade 80 

hør QR koderne undervejs - og oplev Aarestrups univers 

Museet Aarestrups hus, Adelgade 80, Nysted

 Besøg museet :

se linket ÅBNINGSTIDER OG PRISER

Her rasler Skoven, og her suser Sivet,

Her er den bedste Plads paa hele Øen;

Sø slynger sig om Skov, og Skov om Søen,

Som Faunen holder Nymphen fast om Livet.

Skjøndt Morgenvinden kun dig Barmen kjølte,

Du er saa kold, som stegen nys af Badet;

Og som et flygtigt Tryk af Rosenbladet

Var hvad jeg af din unge Læbe følte.

Ei paaklædt er du, hvad man just det kalder,

Skjøndt afklædt, en Gudinde, heller ikke;

I Græsset dine Handsker ikkun ligge,

Kun Shawlet synker, Haarets Knude falder.

Din Arm sig runder blændende i Solen,

Imens i min din Haand sig ængstelig vrider;

Dit Shawl er kastet, Silkekysen glider,

Og i sin Frihed flagrer Morgenkjolen.

At hvile ud paa dette Sted, var Planen.

Hvor tyst! I Bøgestammen hugger Spetten,

Vandfuglen pladsker. Alting ligner Pletten,

Hvor Leda i sin Uskyld klapped Svanen.

Februar 1848.

I den lille købstad bor der ca 1300 mennesker ( 2022 )

Museet Aarestrups Hus  Adresse: Adelgade 80,  4880 Nysted, 
"Museet Aarestrups Hus" ejes af Foreningen Museet Aarestrups Hus :

CVR NR.: 33025874

                                                                                                        Eventyrlige Nysted , som blev                                                                                                                         godkendt som købstad i 1409 , da                                                                                                                    kongen Erik af Pommern                                                                                                                              underskrev købstad dokumentet                                                                                                    

Bank:   Nordea  reg.2650   kontonr. 6420014366

MobilePay: 40 73 84

Museet har mindestuer om lægen og digteren ( digterdoktoren) EMIL AARESTRUP ,som

 var læge for Nysted og omegn og skrev i sin fritid sine digte - dengang ofte oplevet som meget erotiske.

NYHEDER :

Læs også  på link NYHEDER / AKTIVITETER

Kommende arrangementer : Tilmelding til formanden : ring /sms 42168250 eller mail til 

Afholdte arrangementer  :


Generalforsamling blev afholdt  21.marts 2023

  • museets facader skal renoveres og kalkes
  • foreningen har en god økonomi
  • bestyrelsen søger et nyt medlem -  og supleanter skriv / ring gerne til os
  • vi holder sommeråbent  medio juni - 1.sept.
  • Digterruten Aarestrup er til rådighed for både lyrikere og motionister.
  • deltager så vidt muligt i Kultursommer Nysted 2023


Jule markeds åbent  19.december

Koncert med Henrik H. Lund  og Susanne Dyhr : søndag eftermiddag den 20.dec. med fuldt hus i de små stuer

 NYHED  :      danskedigterruter.dk

             18. juni 2021 blev DIGTERRUTE AARESTRUP indviet  i Museet Aarestrups Hus : 

Ruten er  på ca 5 km og går i Aarestrups fodspor

TUR- NATUR - LITTERATUR er mottoet, som Nordea-fonden har støttet.

Der er mange spændende lydfortællinger i QR koder undervejs på rutens 10 postskilte.

Start ved museet med post 1 og tag en turfolder . Bemærk specielt post 4 Aarestrups bænk!

GOD TUR !

VIDEO :

Tag dette Kys, og tusind til, du Søde

Tag dette Kys, og tusind til, du Søde!

Lad Øiet tale frit; Amor indskrænker

Kun Stemmens plumpe Sprog; og i hans Lænker

Kys og Omfavnelser er ingen Brøde.

Jo tiere sig vore Læber møde,

Jo meer beruust paa Ingenting jeg tænker.

Min Prosa jeg til Cancelliet skjænker

Og saa kan Riim og Vers elskværdigst gløde.

Vel føler jeg, for Elskovsild tilfulde

Er Formen, skal den være reen og plastisk

Kun den, som dine Arme aabner, Hulde!

Men for min Tænksomhed et Net jeg fletter,

For mine Viisdomsuk et ret elastisk

Og dog et smukt og snevert, i Sonetter.

                                         fra "Efterladte digte" 1863

Til en veninde

Digtet  " Til en veninde" blev i nov. 2020 optaget i den nye udgave af Højskolesangbogen og har her melodi af Phillip Faber

 Aarestrup skrev digtet til vennen Chr. Winthers forlovede : Sophie Hansen -  som en trøst efter at C.W. havde ophævet forlovelsen .

Emil Aarestrup ( 1800 - 1856 )

Caroline Aarestrup 1808 - 1897

 CAROLINE var gift med EMIL 1827 - 1856 og fødte ham 12 børn : 6 piger og 6 drenge !

Mindesten opsat af Nysted kommune på 150 året for Aarestrups fødsel. Den er placeret ved Strandvejen nær Aalholm

Sommer arr. 25.august 2018

Peer Louis er tiptipoldebarn af Caroline og Emil Aarestrup - efter deres første søn Carl ❤
Peer Louis Aarestrup er gæstefortæller og overrækker et billede som gave til Henning Jørgensen fra foreningen.